Grassfed

Animals are fed grass or hay only, no grain-based rations.

Beef Chuck Roast - Boneless

1.75 - 2.25# avg.
$8.50/lb. Avg. 2 lb.

Beef Liver

1 lb. / pkg
$4.50

Beef Rump Roast

1.75 - 2.25# avg.
$8.50/lb. Avg. 2 lb.

Beef Stew Meat

1 lb. / pkg avg.
$7.50

Cube Steak

1 lb. / pkg avg.
$8.00

Porterhouse Steak

2 per pkg - 1 to 1.5 lb
$29.00

Sirloin Steak

1 lb. avg.
$14.50/lb. Avg. 1 lb.

Sirloin Tip Roast

2 lb. avg.
$9.50/lb. Avg. 2 lb.